Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kain Sutera - Kapan Boleh dan Kapan Tidak Boleh ?

Berkata Asy-Syaikh Shaalih Al-Fauzan hafidhahullah ketika memberikan kritikan kepada Dr. Al-Qaradlawi dalam kitabnya Al-Halaal wal-Haraam fil-Islaam saat ia berpendapat bahwa sutera yang diharamkan pada laki-laki adalah sutera yang murni:

وهذا منه خطأ واضح وإجمال لا بد من تفصيله ، ذلك أن الحرير غير الخالص لا يخلو من إحدى حالتين‏:‏

الحالة الأولى‏:‏ أن يكون الحرير هو الغالب فهذا حكمه حكم الحرير الخالص في التحريم على الرجال‏.‏

الحالة الثانية‏:‏ أن يكون الحرير مغلوبا مع غيره فهذا مباح للرجال عند الجمهور تعليقا للحكم بالغالب‏.‏ واختار ابن دقيق العيد والشوكاني تحريمه في هذه الحالة كالحالة الأولى إلا إذا كان الحرير قدر أربع أصابع فما دون‏.‏

قال الحافظ في الفتح ‏(‏10-294‏)‏ وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر‏.‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ هو قياس في معنى الأصل لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة اهـ‏.‏

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ‏(‏1-94‏)‏‏:‏ وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص وسواء وجد ذلك مجتمعا كما في القطعة الخالصة أو مفرقا كما في الثوب المشوب وحديث ابن عباس ‏(‏يعني حديث‏:‏ إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز - قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا‏)‏ لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفت‏.‏ ولا مستمسك للجمهور القائلين بحل الثوب إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس فيما أعلم فانظر أيها المنصف هل يصلح جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات‏.‏ فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه عن الإجماع على خطأ‏.‏ اهـ‏.‏

"Inilah kekeliruan yang nyata darinya dimana hal itu masih umum dan sudah selayaknya untuk diperinci. Itu dikarenakan sutera yang tidak murni tidak terlepas dari dari dua keadaan:

1. Sutera tersebut mendominasi (lebih banyak), maka hukumnya adalah sama seperti sutera murni, yaitu haram bagi laki-laki.

2. Sutera tersebut lebih sedikit daripada campurannya, maka hukumnya adalah mubah (boleh) bagi laki-laki menurut jumhur ulama, karena mereka mengambil hukum yang lebih mendominasi (yaitu bahan campurannya yang bukan sutera). Akan tetapi Ibnu Daqiqil-’Ied dan Asy-Syaukani memilih pendapat mengenai keharamannya pada keadaan kedua ini seperti hukum keadaan pertama, kecuali apabila kadar sutera tersebut seukuran empat jari atau kurang.

Al-Haafidh Ibnu Hajar dalam Al-Fath (10/294) berkata: ”Jumhur ulama berpendapat tentang bolehannya memakai sutera apabila campurannya lebih banyak daripada sutera tersebut. Adapaun dasar mereka sebagaimana keterangan yang lalu tentang Hullah Siyaraa’ (sejenis selimut yang berlapis sutera tipis bergaris kuning). Tambahan tersebut merupakan rukhshah dalam ilmu (agama) yang berkaitan dengan pakaian yang berasal dari sutera sebagaimana telah lalu penetapannya dalam hadits ’Umar radliyallaahu ’anhu. Telah berkata Ibnu Daqiqil-’Ied: ”Hal ini merupakan qiyas dari makna asal, akan tetapi tidak dilazimkan untuk pembolehan untuk setiap jenis campuran. Hanya saja, pembolehan tersebut adalah sutera yang kadarnya seukuran maksimal empat jari apabila disendirikan dari pakaian itu. Adalah haram bagi siapa saja (yaitu laki-laki) yang memakai sutera murni dan sutera bercampur (tidak murni), dan diperbolehkan apabila campuran sutera dari seluruh pakaian itu jika disisihkan hanya seukuran empat jari saja” (selesai perkataan Ibnu Hajar).

Asy-Syaukani berkata dalam Nailul-Authaar (1/94): ”Aku telah mengetahui dari hadits-hadits yang telah lalu yang menjelaskan keharaman sutera, baik yang dibahas tersendiri ataupun bercampur dengan pembahasan lain, yaitu menunjukkan tentang keharamannya. Kecuali yang diperbolehkan oleh Pembuat Syari’at (Allah) yaitu seukuran empat jari, baik yang berwujud murni di atas kain atau campur di dalamnya sehingga tidak kelihatan. Adapun hadits Ibnu ’Abbas radliyallaahu ’anhuma (yaitu hadits: ”Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ’alaihi wasallam melarang menggunakan pakaian yang berlubang yang terbuat dari sutera” – Ibnu ’Abbas juga berkata: ”Adapun sutera dan benang maka kami menganggapnnya tidak apa-apa”). Tidak diperbolehkan untuk men-takhshish keumuman dalil dan juga mentaqyid kemutlakan dalil sepanjang pengetahuanku. Menurutku jumhur ulama yang membolehkan pakaian sutera adalah jika suteranya tidak banyak/mendominasi, kecuali jika berpegangan pada hadits Ibnu ’Abbas (dan itu pendapat yang lemah) sepengetahuanku. Maka lihatlah wahai orang yang bersikap pertengahan, apakah dibenarkan perkataanmu sebagai titian untuk menolak keharaman sutera secara umum dan pengkhususannya ? Apakah layak untuk menta’wilnya seperti halnya pada perkara ini, padahal sanadnya (hadits Ibnu ’Abbaas) adalah lemah sehingga tidak diterima dalam pendalilan, bahkan bertentangan dengan hadits yang shahih ? Semoga Allah merahmati Ibnu Daqiqil-’Ied yang telah diberi petunjuk Allah untuk dapat menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad shallallaahu ’alaihi wasallam dari kekeliruan dalam masalah ini”

(selesai perkataan Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam Al-I’laam fi Naqdi Al-Halal wal-Haram fil-Islaam – lihat: http://www.alymany.com/vb/showthread.php?t=10906 (link diambil saat masih aktif)).

KabeL DakwaH
KabeL DakwaH Owner Gudang Software Al-Amanah

Posting Komentar untuk "Kain Sutera - Kapan Boleh dan Kapan Tidak Boleh ?"